KosovaMed1
Home Page  |   About Us  |   Products  |    Services    |    Contact Us
News & Events
 


Our Main Activity
Selection of quality pharmaceutical products from world renowned manufacturers.
Registration of pharmaceutical products, support to producers for their products
Analysis of the market for individual products before selection and registration
Marketing Plan for registered products.

Our Main Services
Import of Pharmaceutical finished products from reputable manufacturers
Marketing for these imported products
Distribution of imported formulations
Increase the storage space for a number of these imported products
Providing support to the main distribution companies

Our Partners
 
14/08/2013
Konkurs: Kerkohen 2 teknik te farmacise si dhe 2 praktikant, dhe nje teknik te farmacise per nderrim te nates. Barnatorja gjendet te Spitali regjional 'DAUT MUSTAFA'
 
22/11/2012
Konkurs: Kompania farmaceutike N.T.Kosova med 1, ne kuader te organizimit te vete per shume objektiva te reja, me rastin e fillimit te bashkpunimit me kompanin farmaceutike internacionale BACFO Pharmaceutical ltd

Kerkon te punësoj

Managjer - programi farmaceutik me seli ne
Prishtine

Prezentues -
programi farmaceutik me seli ne
Prishtine
Phone: +386 49 216 933
Email: info@kosova-med.com
 
Home Page  |   About Us  |   Products  |    Services    |    Contact Us
KosovaMed1 © 2014. All rights Reserved
Powered by: Mevlana-Art